heading1

Work is theatre and every business a stage
(Joseph Pine, the Experience Economy)

RWAV bedenkt concepten voor gebouwen die hun functie hebben verloren. Het gaat dan om haalbaarheid studies, exploitatievraagstukken en beheer op de gebieden leisure, werken en wonen.

Door belevingswaarde in gebouwen te realiseren ontstaat er traffic en daarmee een beter rendement van voorzieningen en vastgoed.

RWAV werkt vanuit eigen ondernemerschap aan de volgende maatschappelijk initiatieven:

  • AmsterdamConnected, een social multi-tenant community van 30.000 m2, gevestigd in het Amsterdam Health & Technology Center, het voormalig RBS/ABN AMRO kantoor, Paasheuvelweg 25, tegenover het AMC gelegen. Realisatiefase 2016, www.amsterdamconnected.nl

  • MOOFA, Museum of Our Food Amsterdam, te vestigen op het NDSM terrein, concept ontwikkelingsfase, www.moof.amsterdam
  • No Pasa Nada, The retreatment on Ibiza, voorbereidingsfase, operationeel medio 1e kwartaal 2017
  • ‘Welkom in het WTC voor de Tropen’, aldus de Volkskrant. RWAV heeft deze vastgoed transitie als interim manager begeleid www.globalgrounds.nl